Fanpage

Cẩm nang

Vị trí: Thần Thoại Tây Du >> Cẩm nang

Giới Thiệu Hệ Thống Cánh

Đăng ngày: 10-01-2018

Tiến Hoá Cánh

Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 26  sẽ mở tính năng Cánh

Có 12 bậc cánh để Tiến Cấp, sử dụng Cánh Tiến Giới Đan để thăng cấp

Cánh tiến hoá càng cao lực chiến tăng càng cao kèm theo kỹ năng hỗ trợ mạnh hơn và hiệu ứng lung linh huyền ảo 

 

 

Kỹ Năng Cánh

 • Khi Tiến Cấp đến cánh đến Thương Khung Chi Dực 3 sao sẽ mở kỹ năng cánh

 • Sau mỗi bậc Tiến Cấp đến 3 sao sẽ có thêm 1 kỹ năng mới , tối đa sẽ học được 10 kỹ năng

Thăng Cấp Kỹ Năng Cánh

 • Dùng đá kỹ năng để tẩy luyện tăng thuộc tính cơ bản kỹ năng cánh

 • Tiêu hao 1 đá kỹ năng cánh sẽ làm mới kỹ năng

 • Khi làm mới kỹ năng cấp kỹ năng sẽ giữ nguyên

 • Xuất hiện kỹ năng giống nhau , kỹ năng trùng sẽ cộng lại và nhận được thuộc tính cộng thêm

 • Có 2 kỹ năng giống nhau cộng thêm 100% thuộc tính

 • Có 3 kỹ năng giống nhau cộng thêm 150% thuộc tính

 • Có 4 kỹ năng giống nhau cộng thêm 200% thuộc tính

 • Có 5 kỹ năng giống nhau cộng thêm 250% thuộc tính

 • Có 6 kỹ năng giống nhau cộng thêm 300% thuộc tính

 • Có 7 kỹ năng giống nhau cộng thêm 350% thuộc tính

 • Có 8 kỹ năng giống nhau cộng thêm 400% thuộc tính

 • Có 9 kỹ năng giống nhau cộng thêm 450% thuộc tính

 • Có 10 kỹ năng giống nhau cộng thêm 500% thuộc tính

Chúc các Tiên Hữu tham gia Thần Thoại Tây Du vui vẻ !


X
Popup gốc trái mỗi ngày