Fanpage

Cẩm nang

Vị trí: Thần Thoại Tây Du >> Cẩm nang

Giới Thiệu Hệ Thống Pet

Đăng ngày: 10-01-2018

Pet

  • Pet là người bạn đồng hành không thể thiếu trên con đường tu tiên

  • Pet không chỉ mang lại sức mạnh cho chủ nhân còn có thể hỗ trợ chủ nhân tham chiến giúp chủ nhân diệt Boss đẩy lui cường địch

  • Trong Thần Thoại Tây Du Pet  có thể hỗ trợ cho người chơi rất nhiều và vô cùng dễ thương là niềm tự hào của chủ nhân

Phẩm Chất Pet

  • Trong Thần Thoại Tây Du Pet được phân chia thành 6 loại phẩm chất khác nhau : Trắng , Lục , Lam , Tím , Cam , Đỏ

  • Pet phẩm chất càng cao có kỹ năng càng phong phú , thuộc tính càng mạnh

Trang Bị Pet

  • Pet có 4 trang bị gồm …. có thể thăng khắc ấn để thăng sao và thăng Long Hồn

  • Sau khi khảm 4 loại Khắc Ấn phù hợp có thể thăng sao và có thể khảm Khắc Ấn cao hơn

  • Có thể dùng Long Hồn để nâng cấp trang bị Pet

  • Có 1 tầng Long Hồn , đột phá Long Hồn càng cao thuộc tính trang bị Pet càng được tăng đáng kể

Pet Tiến Hoá

  • Dùng Pet Tăng Giới Đan để tiến hoá Pet


X
Popup gốc trái mỗi ngày