Fanpage

Cẩm nang

Vị trí: Thần Thoại Tây Du >> Cẩm nang

Giới Thiệu Hệ Thống Thú Cưỡi

Đăng ngày: 10-01-2018

Thú Cưỡi

  • Thú Cưỡi trong Thần Thoại Tây Du là các Linh Thú với nhiều khả năng đặc biệt trong trời đất có thể giúp đỡ cho chủ nhân rất nhiều

  • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến Cấp 4 sẽ có thể mở thú cưỡi

 

Thăng Cấp Thú Cưỡi

  • Trong Thần Thoại Tây Du thú cưỡi có thể tiến hoá thành nhiều dạng khác nhau , tiến hoá hàng càng cao càng tăng nhanh tốc độ di chuyển và sức mạnh

  • Dùng Thú Cưỡi Đan để tiến hoá thú cưỡi

  • Thú cưỡi tiến hoá càng cao thì có thể dùng EXP Thú Cưỡi và Long Huyết Đan để tăng cấp độ và sức mạnh

  •  

Huyết Mạch Thú Cưỡi

  • Giúp tăng thêm tiềm năng sức mạnh đáng kể cho thú cưỡi

  • Sau mỗi bậc tiến hoá sẽ tăng thêm 1 tầng huyết mạch

  • Dùng Huyết Mạch Tinh Hoa để thăng cấp huyết mạch Thú Cưỡi , sau khi thắp sáng tất cả tìm năng trong 1 tầng huyết mạch thì có thể đột phá sang tầng huyết mạch mới


X
Popup gốc trái mỗi ngày