Fanpage

Cẩm nang

Vị trí: Thần Thoại Tây Du >> Cẩm nang

Hệ Thống Rèn Trang Bị

Đăng ngày: 10-01-2018

Cường Hoá  

  • Dùng Đá Cường Hoá để cường hoá trang bị

  • Có 12 bậc để thăng cấp , cường hoá càng cao thuộc tính tăng càng nhiều

Tẩy Luyện

  • Dùng tẩy luyện thạch tẩy luyện thuộc tính cho trang bị

  • Có thể dùng khoá tẩy luyện giữ lại thuộc tính mong muốn

Sáo Trang

  • Dùng Đồ Phổ trang bị để nâng cấp tăng rất nhiều thuộc tính cho trang bị

  • Đồ phổ có thể tìm thông qua săn Boss và phó bản

Tiến Cấp

  • Tiến cấp phẩm chất trang bị giúp trang bị tăng thêm thuộc tính cơ bản

  • Trang bị có thể tiến cấp từ Thường - Ưu Tú - Tinh Lương - Hoàn Mỹ

Kế Thừa

  • Kế thừa trang bị giúp di chuyển cấp cường hoá trang bị từ trang bị cấp thấp sang trang bị cấp cao


X
Popup gốc trái mỗi ngày